Behärskad besatthet

Author: Eva Dandanélle
Source: Review in Kvällsposten, 30 January 2001

Eva Dandanélle fångas av Lennart Alves lek med tid, rum och skala.

När fotografen Lennart Alves under flera år studerade i Lissabon insåg han att han, precis som många andra svenskar, hade ett särskilt förhållande till naturen. När han längtade hem förstod han att naturen hade en betydelse för honom som han var ganska ensam om bland sina kamrater på skolan. Den här skillnaden i förhållningssätt och referenser har kommit att intressera Alves som fördjupat och utvecklat dessa tankar i sitt fotografiska arbete. Tid, rum och skala har blivit de teman kring vilka hans landskapsmotiv kretsar. Med en närmast vetenskaplig metod undersöker och förmedlar han sina insikter och upplevelser. Systematiskt prövar han hela tiden fotografins möjligheter, med samma utgångspunkt men med varierande infallsvinklar. Resultatet kan man nu ta del av på Konsthallen i Hishult.

I Alves universum ställs många frågor på sin spets. Jorden rör sig kring solen, men varför upplever vi då att det är den som flyttar sig över himlavalvet? Om den geocentriska världsordningen har Alves gjort en film, men här visar han istället att solen är statisk i en serie bilder. Den befinner sig hela tiden på samma höjd fast platsen varierar. Stämningsmättade motljusbilder som balanserar på gränsen till det banala, men har sitt ursprung ett rationellt experimenterande - däri ligger en lockande paradox. Bilderna ingår i den ännu inte utkomna boken Ett hemisfäriskt problem och andra texter av Lewis Carroll i fri översättning av Lennart Alves. Carrolls lek med proportioner i Alice i Underlandet har inspirerat Alves till den vackra bildsviten ”Alice”. Åtta 2,5 meter höga bilder domineras av svarta klippsilhuetter med bakomliggande hav och himmel. Framför betraktaren, om reflekteras i det svarta och införlivas som en betydelsebärande del i bilden, växer sig klipporna gigantiska och hotfulla.

I ytterligare en svit bilder fortsätter undersökningen av frågan om fotografiet förmår att framställa sanningen. Den här gången i 35 små fotogram där gråskalan reducerats nästan till obefintlighet. Varje bild avbildar en och samma sten ur flera olika vinklar - resultatet blir små, vita öar omgivna av gråa oregelbundenheter i svarta hav. Stenarna -verkligheten är långt borta. Utsikt är en utställning som väcker mycket funderingar kring proportioner, perspektiv och hur människan upplever sin omvärld men den kännetecknas framför allt av en sällsynt målmedveten konstnär som i sina bilder förenar både behärskning och besatthet.